Zgodovina

Pričetki koncepta o vedi števil se izgubljajo v megleni pradavnini. Vsi vemo, da so v času Egipta radi dobesedno radirali vse o osebi, ko je s spremembo režima zapustila položaj moči. O Kleopatri vemo le malo, saj so vse podatke o njej uničevali – namen je bil doseči vtis, da ni obstajala. Pitagora, Merlinov učenec, ki je ”oče numerologije” je dolga leta živel na begu in v skrivanju v Egiptu. Numerologija, ki jo jaz uporabljam, je Pitagorejska, čeprav je moje osebno poimenovanje raje Merlinova.

Vsi dandanes poznamo besede:

˝kakor zgoraj, tako spodaj,

kakor zunaj, tako znotraj˝

To besede mojstra maga Merlina, ki je bil duhovni učitelj Pitagore. Ena izmed njegovih utelešenj je bila Hermes Trismigistus, kateremu ta izrek zgodovina tudi (pravilno) pripisuje. Celoten izrek pa gre takole:

Nebo je zgoraj, zemlja je spodaj,

kar biva zgoraj, biva tudi spodaj,

kakor je znotraj, je tudi zunaj.

 … … …

To je skrivnost nad skrivnostmi,

Vrh nad vrhi

Tako pravi Trismigistus,

Mag nad magi.

zgodovina Karma lili sorum numerologija

Morda boste presenečeni, a zaupati vam moram, da numerologija davno nazaj ni bila veda.

Bila je način življenja.

Tako kot je denimo budizem ali predanost borilni veščini. Številom so pisali ode, pesmi, molitve – častili so jih. Poglejmo primer take pesmi:

Blagoslovi nas, o Vzvišeno Število !

Ti, ki si ustvaril bogove in ljudi.

O, sveti, milostni Tetrakis !

 … … … … 

Ti, ki razodevaš bistvo vsega

Ti, ki si vir in zatočišče Življenjske iskre v nas 

Naredi, da spoznamo skrivnosti.

Prvotna esenca tega bogastva modrosti ter čaščenja števil je ostala prisotna v numerologiji ter delno v feng shuju. Uporaba naukov o številih sega v davne čase Sumercev, Egipčanov, Kitajcev, v drevno Indijo… Veliki modreci tistega obdobja so se dobro zavedali mogočnih vplivov števil – vedeli so že takrat, da ima vsako število svojo absolutno vrednost, ter ravno tako svojo relativno vrednost, katera se izraža v odnosu določenega števila z drugim številom.

Veliki mojstri trdijo, da se lahko preko harmonije števil vzpostavi harmonija kozmosa.

In to je njen namen.

Doseganje in ohranjanje harmonije energij v Vesolju.

Plemenit namen, kajne?

(no, razočarala sem vse, ki bi radi s pomočjo numerologije izračunali dobitno kombinacijo na loteriji – smeh)

 

Torej,  vse na svetu ima svojo sebi lastno vibracijo;

višja kot je vibracija, več duha je prisotnega in več sile, moči;  nižja kot je, več je negativne energije in šibkosti;

Vse vibracija, veliko in majhno; in vse poplesuje v ritmu božanske glasbe; kot je to poimenoval Pitagora, v glasbi sfer.

zgodovina numerologija pitagora LiLi SoRuM

Pitagora v zgodovini numerologije predstavlja temeljni kamen. 

En največjih mislecev, modrecev, mistikov, matematikov, astrologov in astronomov, filozofov starega sveta – nedvomno en največjih modrecev vseh časov.

Na žalost ga prepogosto poznamo le po matematični formuli za pravokotni trikotnik.

V svojem življenju in učenju je težil k prekinitvi kroga inkarniranja – kot je sam govoril, težil je k osvoboditvi ponovnih rojstev in smrti, večnega prihajanja in odhajanja – povezan je bil z indijskimi učenji o dharmi, karmi in inkarnaciji.

Numerologija, sistem katerega jaz uporabljam, je duhovna numerologija, ki podpira teorijo reinkarnacije; zato vključuje življenjske lekcije ter tudi karmične dolgove. Osnovana je na zavesti, da smo več kot le ta, ena inkarnacija našega telesa, naše duše.

Z Ljubeznijo,  MiTaKuYe oYaSiN,

LiLi SoRuM

podpis lili sorum numerologija podpis mitakuye oyasin

You may also like...