Tagged: ponudba

popotnik 2016

PoPoTNiK po 2o16

Leto 2016 trka na vrata! Novo leto je nov, nepopisan list.  PoPoTniK vam ponuja čez 50 strani, ki jih bomo popisali SKUPAJ. UVERTURA nas popelje najprej preko leta 2015 v pregled let od 2010...